Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice. Revize elektro, revize elektrických instalací, pravidelné povinné revize elektrických spotřebičů, elektrorevize, revize hromosvodů, vystavení revizní zprávy. Opravy elektrických instalací, výměna zásuvek, výměna vypínačů, výmena jističů. Montáž alarmů, zabezpečovací techniky. Pohybová čidla, Jablotron, EZS. Servis výpočetní techniky, instalace, servis a údržba PC (notebooky i stolní počítače), opravy komponent, odvirování, odstranění škodlivého software, řešení bezpečnosti instalace a konfigurace operačních systémů, programů a aplikací, záchrana dat ze zničených počítačů, smazaných disků a flešek, zpřístupnění uživatelských účtů v PC se zapomenutým heslem. Instalace a servis počítačových sítí v domácnostech i kancelářích opravy a montáž kabeláže počítačových sítí, bezdrátové připojení k internetu, WiFi.


Lhůty revizí elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2
skupinaTřída ochranySpotřebiče držené v ruceOstatní nepřipevněné
Avždy před vydáním uživateli (provozovateli) a dále dle své skupiny
BI3 měsíce6 měsíců
II a III6 měsíců
CI6 měsíců24 měsíců
II a III12 měsíců
DI12 měsíců24 měsíců
II a III
EI12 měsíců24 měsíců
II a III
* pro prodlužovací přívody platí stejné lhůty jako pro nepřipevněné el. spotřebiče držené v ruce

Skupiny používání elektrických spotřebičů:

A - poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli

B - používané ve venkovním prostoru (na stavbách, v zemědělství)

C - používané ve vnitřních prostorech při průmyslové, řemeslné a výrobní činnosti

D - používané ve veřejně přístupných prostorech (školy, kluby, hotely, kavárny)

E - používané při administrativní a kancelářské činnosti

provádíme revize elektrických zařízení,
technickou diagnostiku a analýzu

Poptávku nám můžete zaslat pomocí kontaktního formuláře
či mailem na poptavka@revize-elektrika.cz nebo se informujte na tel. č. 608 414 566  
       
Jméno: Kontaktní mail nebo telefon:


 • výchozí a pravidelné revize elektrických instalací, rozvaděčů a zařízení (dle ČSN 33 1500)

 • pravidelné revize elektrických přístrojů, spotřebičů a IT techniky (dle ČSN 33 1600)

 • pravidelné revize elektrického ručního nářadí (dle ČSN 33 1600)

 • výchozí, pravidelné a mimořádné revize hromosvodů (dle ČSN 33 1500)
 • REVIZE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ

  Požadavky na provádění revizí vyplývají z:
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O požadavcích na pracoviště
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb. O vyhrazených elektrických technických zařízení
 • Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby
 • ČSN 33 2000-6 stanovuje jako vhodnou 10 letou periodu provedení revize elektrické instalace v bytech či jiných nemovitostech. Důrazně pak doporučuje provedení revize při výměně nájemníků nebo majitelů.

  Dále se povinné revize týkají také bytových domů v soukromém i družstevním vlastnictví. Ty jsou povinny pravidelně revidovat veškerá technická zařízení ve společných prostorách.

  Každá firma i podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu technických zařízení, která používá při výkonu své činnosti, z hlediska jejich bezpečnosti. Tato povinnost se vztahuje i na živnostníky, kteří pracují tzv. z domova, mají-li v místě svého bydliště hlášenou provozovnu.

  REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

  Požadavky na provádění revizí vyplývají z:
 • Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb. Bezpečnost a ochrana zdraví
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Bezpečný provoz tech. zařízení
 • Zákon č. 251/2005 Sb. Inspekce práce
 • Pravidelné revize je nutné provádět u všech elektrických zařízení, které jsou používány na pracovištích.

  v kanceláři například:
  stolní počítač, monitor, notebook, mikrovlnka, varná konvice, chladnička, prodlužovací kabely, osvětlení, ventilátor, rádio

  v dílně či garáži například:
  vrtačka, bruska, nabíječka baterií, páječka, elektrická sekačka, prodlužovací kabely

  REVIZE HROMOSVODŮ A OCHRANY PŘED BLESKEM

  Požadavky na provádění revizí vyplývají z:
 • Zákon č. 268/2009 Sb. Technické požadavky na stavby
 • Vyhláška č. 73/2010 Sb. O vyhrazených elektrických technických zařízení

 • Lhůty revizí stanovuje ČSN EN 62305-3 ed. 2.

  Periodické revize:
 • pro hladinu ochrany I a II každé 2 roky
 • pro hladinu ochrany III a IV každé 4 roky

 • Revize kritických systémů:
 • pro všechny hladiny ochrany každoročně

 • Odborné vizuální kontroly se provádějí:
 • pro všechny hladiny ochrany každoročně

 • Revize je také předepsána vždy po úderu blesku

  DIAGNOSTIKA A ANALÝZA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

  Technická diagnostika je metoda, při které se zjišťuje během určeného časového období technický stav elektrického zařízení a provádí se měření elektrických veličin. Na základě naměřených hodnot je provedeno vyhodnocení stavu.
  Diagnostika nalézá uplatnění při hledání skrytých poruch elektrických zařízení a rozvodů elektrické energie, slouží pro vyhodnocení a nastavení ekonomiky jejich provozu.

  Práce na elektrickém zařízení vyžaduje odborné vzdělání a kvalifikaci. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických technických zařízení lze dle Vyhl. č. 73/2010 Sb. provádět pouze na základě oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru.


  Ing. Jan STERINGA
  IT, Alarmy, Elektrotechnika
  Technika & Servis
  Jihočeský kraj a Praha
  tel. +420 608 414 566


  Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500
  (lhůty stanovené podle prostředí)
  Druh prostředíRevizní lhůty v rocích
  základní, normální5
  venkovní, pod přístřeškem4
  studené, horké, vlhké3
  s otřesy, s nebezpečím požáru, výbuchu2
  mokré, s extrémní korozní agresivitou1


  Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500
  (lhůty stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob)
  Umístění el. zařízeníRevizní lhůty v rocích
  zděné obytné a kancelářské budovy5
  hotely, ubytovací zař., školy, mateřské školy3
  prostory určené ke shromažďování více než 250 osob 2
  objekty (nebo jejich části) ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C32
  pojízdné a převozné prostředky1
  prozatímní zařízení staveniště0,5


  Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500
  (lhůty stanovené podle druhu prostředí podle ČSN 33 2000-7-7xx)
  prostředí ČSN 33 2000-7-7xxRevizní lhůty v rocích
  701 - Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory3
  703 - Místnosti se saunovými kamny3
  704 - Staveniště a demolice0,5
  705 - Zemědělská a zahradnická zařízení3
  707 - Zařízení pro zpracování dat5
  714 - Venkovní osvětlení4


  Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500
  (lhůty lhůty pravidelných revizí pro hromosvody)
  druh objektuRevizní lhůty v rocích
  objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C32
  ostatní5


  Revize hromosvodů dle ČSN EN 62305-3 ed.2
  (lhůty pravidelných revizí pro hromosvody)
  Hladina ochranyVizuální kontrola (roky)Úplná revize (roky)Kritické systémy úplná revize (roky)
  I a II121
  III a IV141