DISKPART - nástroj operačního systému Windows

Pomocí příkazového řádku (konzole spuštěné s administrátorskými právy) lze pomocí nástroje DISKPART spravovat oddíly pevného disku. Následující příklady jsou demonstrovány na PC s pod WIN 10 a pevným diskem 0 s GPT (GUID Partition Table) a 2 připojených flash s MBR (Master Boot Record).

 • znovunačtení (refresh) připojených disků
  DISKPART> rescan
  
  Please wait while DiskPart scans your configuration...
  
  DiskPart has finished scanning your configuration.
     

 • výpis připojených disků
  DISKPART> list disk
  
   Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
   -------- ------------- ------- ------- --- ---
  * Disk 0  Online     465 GB 5120 KB    *
   Disk 1  Online     7386 MB   0 B
   Disk 2  Online      28 GB   0 B
     
  u disku (0) je * a je tedy na něm aktivní fokus

 • výpis připojených svazků v systému
  DISKPART> list volume
  
   Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
   ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
   Volume 0   E            DVD-ROM     0 B No Media
  * Volume 1   C  Windows   NTFS  Partition  450 GB Healthy  Boot
   Volume 2   D  RECOVERY   NTFS  Partition   14 GB Healthy
   Volume 3     SYSTEM    FAT32 Partition  260 MB Healthy  System
   Volume 4           NTFS  Partition  844 MB Healthy  Hidden
   Volume 5   F        FAT32 Removable  7385 MB Healthy
   Volume 6   J  MULTIBOOT  FAT32 Removable   28 GB Healthy
     

 • výpis oddílů disku, který je nejprve potřeba vybrat příkazem "select"
  DISKPART> select disk 0
  
  Disk 0 is now the selected disk.
  
  DISKPART> list partition
  
   Partition ### Type       Size   Offset
   ------------- ---------------- ------- -------
   Partition 1  System       260 MB 1024 KB
   Partition 2  Reserved      16 MB  261 MB
   Partition 3  Primary      450 GB  277 MB
   Partition 4  Recovery      844 MB  450 GB
   Partition 5  Primary       14 GB  451 GB
     

 • výpis detailních informací o disku
  DISKPART> detail disk
  
  ST500LT012-1DG142
  Disk ID: {603433B2-F412-4A1A-B60E-FB80DB09EEA5}
  Type  : SATA
  Status : Online
  Path  : 0
  Target : 0
  LUN ID : 0
  Location Path : PCIROOT(0)#PCI(1300)#ATA(C00T00L00)
  Current Read-only State : No
  Read-only : No
  Boot Disk : Yes
  Pagefile Disk : Yes
  Hibernation File Disk : No
  Crashdump Disk : Yes
  Clustered Disk : No
  
   Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
   ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
   Volume 1   C  Windows   NTFS  Partition  450 GB Healthy  Boot
   Volume 2   D  RECOVERY   NTFS  Partition   14 GB Healthy
   Volume 3     SYSTEM    FAT32 Partition  260 MB Healthy  System
   Volume 4           NTFS  Partition  844 MB Healthy  Hidden
     

 • výpis detailních informací o svazku
  DISKPART> detail volume
  
   Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
   -------- ------------- ------- ------- --- ---
  * Disk 0  Online     465 GB 5120 KB    *
  
  Read-only       : No
  Hidden         : No
  No Default Drive Letter: No
  Shadow Copy      : No
  Offline        : No
  BitLocker Encrypted  : No
  Installable      : Yes
  
  Volume Capacity    : 450 GB
  Volume Free Space   : 385 GB
     

 • výpis detailních informací o oddílu
  DISKPART> detail partition
  
  Partition 3
  Type  : ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
  Hidden : No
  Required: No
  Attrib : 0000000000000000
  Offset in Bytes: 290455552
  
   Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
   ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
  * Volume 1   C  Windows   NTFS  Partition  450 GB Healthy  Boot
     

 • skrytí partition
  DISKPART> detail partition
  
  Partition 1
  Type : 0C
  Hidden: No
  Active: Yes
  Offset in Bytes: 1048576
  
   Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
   ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
  * Volume 5   F        FAT32 Removable  7385 MB Healthy
  
  DISKPART> set id=17 override
  
  DiskPart successfully set the partition ID.
  
  DISKPART> detail partition
  
  Partition 1
  Type : 17
  Hidden: Yes
  Active: Yes
  Offset in Bytes: 1048576
  
  There is no volume associated with this partition.
     
  běžně použitelné ID:
  07 = Windows NT NTFS
  17 = Hidden
  27 = OEM Recovery

 • změna přiřazeného písmena 5. svazku (flashdisk) z (F) na (S)
  DISKPART> list volume
  
   Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
   ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
   Volume 0   E  Disk pro op UDF  DVD-ROM   375 MB Healthy
   Volume 1   C  Windows   NTFS  Partition  450 GB Healthy  Boot
   Volume 2   D  RECOVERY   NTFS  Partition   14 GB Healthy
   Volume 3     SYSTEM    FAT32 Partition  260 MB Healthy  System
   Volume 4           NTFS  Partition  844 MB Healthy  Hidden
  * Volume 5   F        FAT32 Removable  7385 MB Healthy
  
  DISKPART> remove letter=f
  
  DiskPart successfully removed the drive letter or mount point.
  
  DISKPART> list volume
  
   Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
   ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
   Volume 0   E  Disk pro op UDF  DVD-ROM   375 MB Healthy
   Volume 1   C  Windows   NTFS  Partition  450 GB Healthy  Boot
   Volume 2   D  RECOVERY   NTFS  Partition   14 GB Healthy
   Volume 3     SYSTEM    FAT32 Partition  260 MB Healthy  System
   Volume 4           NTFS  Partition  844 MB Healthy  Hidden
  * Volume 5           FAT32 Removable  7385 MB Healthy
  
  DISKPART> assign letter=s
  
  DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.
  
  DISKPART> list volume
  
   Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
   ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
   Volume 0   E  Disk pro op UDF  DVD-ROM   375 MB Healthy
   Volume 1   C  Windows   NTFS  Partition  450 GB Healthy  Boot
   Volume 2   D  RECOVERY   NTFS  Partition   14 GB Healthy
   Volume 3     SYSTEM    FAT32 Partition  260 MB Healthy  System
   Volume 4           NTFS  Partition  844 MB Healthy  Hidden
  * Volume 5   S        FAT32 Removable  7385 MB Healthy
     

 • Ing. Jan STERINGA
  IT, Alarmy, Elektrotechnika
  Technika & Servis České Budějovice