Oprava spouštění MS Windows 10

Základní nástroje pro opravu systému jsou obsaženy na tzv. záchranném CD. To lze z prostředí funkčního systému vytvořit následujícím postupem:

1. kombinací kláves WIN + R se otevře dialog "Spustit"

2. napište "control" a stiskněte klávesu Enter - otevřou se Ovládací panely

3. vyberte funkci "Zálohování a obnovení (Windows 7)"

4. v levém horním rohu se nalézá funkce "Vytvořit disk pro opravu systému"

5. vyberte DVD jednotku s vloženým médiem a klikněte na "Vytvořit disk"Nyní lze z vytvořeného CD nabootovat a pokusit se opravit nefunkční systém s Windows, kterému se naopak bootovat nechce.

1. z úvodní modré obrazovky zvolte možnost "Odstranit potíže"

2. na obrazovce "Upřesnit možnosti" zvolte "Příkazový řádek"


Opravit problémy souborového systému lze utilitou CHECKDISK - příkazem chkdsc.

kontrolu disku C: soustíte příkazem
 • chkdsk c:
  kontrolu včetně automatických oprav na disku C: provedete doplněním parametru F
 • chkdsk c: /f

  X:\>chkdsk c:
  The type of the file system is NTFS.
  Volume label is Windows.
  
  WARNING! /F parameter not specified.
  Running CHKDSK in read-only mode.
  
  Stage 1: Examining basic file system structure ...
   560640 file records processed.
  File verification completed.
   31387 large file records processed.
   0 bad file records processed.
  
  Stage 2: Examining file name linkage ...
   659904 index entries processed.
  Index verification completed.
   0 unindexed files scanned.
   0 unindexed files recovered to lost and found.
  
  Stage 3: Examining security descriptors ...
  Security descriptor verification completed.
   49633 data files processed.
  CHKDSK is verifying Usn Journal...
   35620728 USN bytes processed.
  Usn Journal verification completed.
  
  Windows has scanned the file system and found no problems.
  No further action is required.
  
   472469471 KB total disk space.
   71342424 KB in 229336 files.
    163620 KB in 49634 indexes.
       0 KB in bad sectors.
    685255 KB in use by the system.
     65536 KB occupied by the log file.
   400278172 KB available on disk.
  
     4096 bytes in each allocation unit.
   118117367 total allocation units on disk.
   100069543 allocation units available on disk.
       Opravu zavádění operačního systému

  Nejprve musíme zjistit, zda pevný disk se systémem Windows využívá MBR nebo GPT.
  (MBR = Master Boot Record, GPT = GUID PArtition Table)

  Odpověď získáme pomocí utility DISKPART a příkazu "list disk".
  Pokud se jedná o disk s GPT, ve sloupci se objeví "*" ve sloupečku "Gpt"

  DISKPART> list disk
  
   Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
   -------- ------------- ------- ------- --- ---
   Disk 0  Online     238 GB 6144 KB    *
     


  a) Opravu zavádění na disku s MBR provedeme následujícím způsobem pomocí nástroje BOOTREC.

  Ten lze spustit s následujícími parametry:

 • bootrec /FixMbr
  zapíše do systémového oddílu Windows 7 kompatibilní MBR, přitom ale nepřepíše partitiontable
 • bootrec /FixBoot
  zapíše nový spouštěcí sektor do systémového oddílu pomocí spouštěcího sektoru kompatibilního se systémem Windows
 • bootrec /ScanOs
  prohledá všechny disky, zda obsahují kompatibilní instalace Windows
 • bootrec /RebuildBcd
  prohledá všechny disky, zda obsahují kompatibilní instalace Windows a zapíše je do úložiště konfiguračních dat spouštění

 • příklad exportu (vytvoření zálohy BCD) a opravy BCD
  (disk B: je aktivní bootovací oblast, které bylo příděleno písmeno např. pomocí nástroje DISKPART )

  bcdedit /export C:\BCD_Backup
  B:
  cd boot
  attrib bcd -s -h - r
  ren B:\boot\bcd bcd.old
  Bootrec/RebuildBcd

  b) Opravu zavádění na disku s GPT provedeme následujícím postupem.

  Nejprve je potřeba zpřístupnit disk se zavaděčem (je v souborovém systému FAT) a přiřadit mu písmeno (např Z).

  DISKPART> list disk
  
   Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
   -------- ------------- ------- ------- --- ---
   Disk 0  Online     238 GB 6144 KB    *
  
  DISKPART> list volume
  
   Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
   ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
   Volume 0   E            DVD-ROM     0 B No Media
   Volume 1   C  Windows   NTFS  Partition  108 GB Healthy  Boot
   Volume 2   H  data     NTFS  Partition  107 GB Healthy
   Volume 3   D  RECOVERY   NTFS  Partition   21 GB Healthy
   Volume 4     WINRE    NTFS  Partition  650 MB Healthy  Hidden
   Volume 5           FAT32 Partition  260 MB Healthy  System
  
  DISKPART> select volume 5
  
  Volume 5 is the selected volume.
  
  DISKPART> assign letter=z
  
  DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.
     


  Poté využijeme utility z adresáře Z:\EFI\Microsoft\Boot

 • bootrec /FixBoot
  zapíše nový spouštěcí sektor do systémového oddílu pomocí spouštěcího sektoru kompatibilního se systémem Windows

 • bcdboot c:\windows /s z: /f all
  zapíše Windows do BCD (Boot konfiguračních dat)  Kontrola integrity chráněných systémových souborů - System File Checker - SFC

  SFC lze spustit s následujícími parametry:

 • sfc /SCANNOW
  provede kontrolu a opravu všech chráněných systémových souborů

 • sfc /VERIFYONLY provede pouze kontrolu všech chráněných systémových souborů


 • Ing. Jan STERINGA
  IT, Alarmy, Elektrotechnika
  Technika & Servis České Budějovice